Добре дошли в нашите уебсайтове!

Електрическа обработка и EDM индустрия

  • EDM industry

    EDM индустрия

    Механичната обработка с електрически разряд (EDM) е резултат от корозия на електрически искри по време на импулсно разреждане между електродите. Основната причина за електрическата корозия на искрите е, че по време на искровия разряд в искровия канал се генерира голямо количество топлина, което е достатъчно горещо, за да накара металът на повърхността на електрода да се разтопи частично или дори да се изпари и да се изпари, за да бъде отстранен.